Společenské organizace, sdružení, kluby, spolky v působnosti MČ Brno - jih

Český svaz bojovníků za svobodu

 je  politická, nestranická, nezávislá organizace, sdružující účastníky boje za národní osvobození v první a druhé světové válce.

Je následnickou organizací bývalých protifašistických sdružení, která od roku  1945 působila v ČSR (jako např. Svaz osvobozených politických vězňů a pozůstalých, Svaz slovenských partyzánů, Svaz národní revoluce, Československá obec legionářská apod.) a v roce 1951 byla sloučena pod  Československý svaz protifašistických bojovníků. V roce 1990  přijala název Český svaz bojovníků za svobodu. Sídlem Svazu je hlavní město České republiky Praha.

V městské části Brno-jih původně působily dvě odbojářské organizace a to v regionech Horní Heršpice a Komárov, které měly kolem 140 členů účastníků protifašistického boje, jejich rodinných příslušníků a pozůstalých.

Prvního odboje za národní osvobození a vznik Československa v letech 1914 – 1921 se zapojilo z našeho regionu 22 občanů svojí účastí ve francouzských, italských a ruských legiích.

Druhého odboje v letech 1938 – 1945 v boji proti nacismu za národní osvobození se zúčastnilo 65 občanů na domácí půdě a 11 v zahraničních vojenských jednotkách. Velmi pestrá byla jejich účast v jednotlivých odbojových skupinách. Například ve skupině POLPO - 1 osoba; BRUTUŠ – 1; gen. SVATONĚ – 1; Záškodnická skup. VÁŇA – 1; MORAVSKÁ ROVNOST – 1; 17. listopad 1939 – 1; Kraj S-3 – 1; JERMAK – 1; ÚVOD – 1; JISKRA – 1; HYBEŠ B-5 – 3; NEMO – 6; PROKOP HOLÝ - 1; LÍPA – 1; OBRANA NÁRODA – 4; LÍPA – l; Pražské povstání – 1; 1.čs.brig. Jana Žižky – 1; Odboj KSČ – 6; Slovácká brigáda – l.

V nacistických koncentračních táborech bylo vězněno 17 našich spoluobčanů a  v dalších žalářích 30 osob.

Svůj život na oltář vlasti položilo v boji proti fašismu 24 občanů Horních Heršpic a Komárova. Jsou to:

Bernáček Otakar *13.07.1922 - + 31.01.1944 Brieg B, U
Blüml Jan 1941 Buchenwald  
Dufek Stanislav 14.01.1903 - 15.07.1943 Vratislav B, S, U
Fritz Josef 1943 Vídeň  
Horák Vladimír 27.04.1914 - 14.02.1945 Terezín B, S
Havránek Otta 1.04.1909 - 15.07.1943 Vratislav B, U
Hrdlička Jan 9.02.1889 - 29.09.1942 KK Brno B, S, U
Jeníček František 28.12.1889 - 26.08.1943 Vratislav B, S, U
Kacr Josef   Buchenwald  
Košulič Gustav 2.07.1911 - 12.06.1943 Plötzensse B, S, U
Kratochvíl Bohuslav 22.01.1912 - 25.09.1942 při zatčení B, S,
Kšír František 1914 - 1939   PU
Morávek Josef 8.08.1888 - 07.08.1941 Buchenwald B, S,
Návesník Josef 16.01.1914 - 15.05.1942 **  
Pomp Josef 13.10.1898 - 02.1943   U
Roháček Leopold 14.11.1886 - 05.03.1943 Osvětim  
Řehák Valentin 8.02.1888 - 12.06.1943 Butzbach B, S, U
Sladký Adolf 09.09.1900 – 11.01.1943   U
Tuháček Josef 28.03.1913 - 31.08.1944   U
Vomáčka Drahomír     B,
Wolf Ludvík 31.03.1909 - 11.06.1942 KK Brno  
Žůrek Alois 30.09.1924 - 30.05.1942 KK Brno U
Žůrek Stanislav 1921- 1942 Mauthausen U

Vysvětlivky:

  • B jména uvedená na pomníku v ulici Bednářova H.Heršpice
  • S jména uvedená na pamětní desce v ulici Sokolova
  • U jméno ulice
  • PU pomník a ulice (tenisový kurt na ulici Kšírova – Komárov)
  • KK Kounicovy studentské koleje, Králova ul., Žabovřesky
  • ** Zahynul na křižníku Trinigad při plavbě z SSSR do Velké Britanie.

Chybějící údaje na bílých místech jsou postupně vyhledávány a budou doplňovány. V pěti případech nejsou jména uvedena pomnících, ani nejsou pojmenovány ulice.

Ve výboru pracují:

PhDr. Vít Příkaský - předseda, Vilém Rabner – místopředseda, Jiřina Hrozková – jednatelka,
Eliška Příkaská – hospodářka, Milada Filipová – členka výboru,
Ing. Jiří Zeman, PhD. – revizor

Kontakt na výbor ZO ČSBS Brno-jih: vit.prikasky@centrum.cz

Základní organizace má zastoupení v Městském výboru ČSBS, kde je členem PhDr. Vít Příkaský, který také pracuje v Historicko-dokumentační komisi ÚV ČSBS.
Členka základní organizace Ing. Anna Böhmová je zastupitelkou MČ Brno-jih.

Ve výboru ZO ČSBS pracovali: PhDr. Vít Příkaský (předseda), Vilém Rabner, Jaroslava Štěpánková, Rudolf Úlehla, Ing. Emil Svoboda.

Podrobnější informace o Českém svazu bojovníků za svobodu můžete získat na  www.zasvobodu.cz