Historie naší MČ

Městská část Brno-jih patří počtem obyvatel (cca 8500) ke středním, ale rozlohou k těm největším v Brně. Území ohraničuje na východě řeka Svitava, na jihu je hranice téměř u Modřic, na západě pak přesahuje ulici Vídeňskou (včetně Nových Moravan) a na severu je hranicí železniční trať u Zvonařky. Do území patří nejen Komárov, kde stojí velmi pěkná radnice, ale i Horní Heršpice, Dolní Heršpice a Přízřenice. Soutok řeky Svratky se Svitavou u Přízřenic patří k důležitým raritám a je zvýrazněn i umístěním na znaku a vlajce městské části Brno-jih. Jsou tu obě významné dálnice "pražská a bratislavská" s křižovatkami ve tvaru čtyřlístku, které jsou v naší republice ojedinělé. Sídlí zde mnoho významných podniků a firem, ale také hodně menších, které využívají vhodného umístění v našem území, což znamená osm minut tramvají do středu města a přitom snadný výjezd na Prahu, Ostravu, Bratislavu i Vídeň. Kdyby tato městská část byla samostatnou obcí s vlastní možností financování, byla by to jistě velmi bohatá obec. Historie Komárova začíná nepochybně roku 1220, kdy se ještě jmenoval Luh a patřil k probožství benediktinského kláštera. Dodnes tu stojí jeden z nejstarších kostelů v Brně - Kostel sv. Jiljí na Černovické ulici.

Jižní náměstí

O Horních Heršpicích je první písemná zmínka z roku 1289. Roku 1645 při obléhání Švédy byla ves zcela zničena a usedlíci se rozutekli. Poté se území začalo stále více poněmčovat. Také Dolní Heršpice se mohou pochlubit vznikem roku 1289, kdy existují písemné záznamy o prodeji místních pozemku. O Přízřenicích se zmiňuje záznam o notáři a klerikovi Ondřeji Terazovi synu Tomáše z Přízřenic, s datem 1396.

Kostel sv. Jiljí

Celé území Brna-jihu bylo v podstatné míře zemědělské až prakticky do roku 1945. Poté nastal rozvoj průmyslu který měl nejzhoubnější vliv zejména v 70. a 80. letech, kdy území začalo být oficiálně nazýváno "průmyslovou zónou", což v překladu znamenalo systematickou likvidaci bydlení a životního prostředí vůbec. Nastala bezohledná kontaminace půdy, vzduchu a vody, jejíž následky trvají dodnes.

V současnosti na tomto území probíhá rozsáhlá výsadba a obnova zeleně, rekonstrukce školních budov, rozšiřování a výstavba sportovišť, postupná rekonstrukce komunikací a celé dopravní sítě. Působí zde velmi aktivní sportovní kluby, zejména FC Sparta Brno, Lokomotiva Horní Heršpice a Sokol Komárov. Cyklistická stezka umožňuje příjezd na brněnskou přehradu a v budoucnu se stane součástí cyklotrasy Brno-Vídeň. MČ předpokládá výstavbu rodinného nebo malopodlažního bydlení v návaznosti na bohatou nabídku pracovních míst na tomto území.

Soutok Svratka-Svitava

I když MČ Brno-jih nepatří k vysoce atraktivním městským čtvrtím, nelze ji v žádném případe na mapě města Brna přehlédnout. V budoucnu se význam této MČ zvyšovat, důležitým úkolem však bude zkloubení podnikatelských aktivit se zajištěním spokojeného a klidného života zde žijících občanů.

Radnice