Ochrana obyvatelstva

Pro případ ohrožení - příručka

Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, kdyžse ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání.

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a těla - příručka

K bezprostřední ochraně před toxickými účinky nebezpečných látek se lze chránit improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla.

Prostředky individuální ochrany

Přehled možných prodejců (dodavatelů) prostředků individuální ochrany na území JMK a sousedních krajů

Brožurka „Vaše cesty k bezpečí, aneb chytré blondýnky radí..."

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal brožurku s užitečnými radami, jak čelit nepříjemným nebo i nebezpečným událostem, které Vás v běžném životě mohou potkat.

Protipožární ochrana - příručka pro podnikatele

Povodňový plán MČ Brno-jih

Linde Gas a.s.

Důležité kontakty

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112  
Hasiči 150 http://www.hzscr.cz/
Záchranná služba 155 http://www.zzsjmk.cz/
Městská policie 156 http://www.mpb.cz/
Policie České republiky 158 http://www.policie.cz/

 

 Všechny důležité informace k ochraně obyvatestva naleznete na potrálu KRIZPORT

 

Portál krizového řízení pro JmK