Povinně zveřejňované informace

1.   Název

Statutární město Brno, městská část Brno-jih

2.   Důvod a způsob založení

Územní členění města Brna na 29 městských částí bylo schváleno na mimořádném plenárním zasedání Národního výboru města Brna, dne 30.srpna 1990. Tím vznikla i Městská část Brno-jih, která zahrnuje katastrální území Komárov, Horní Heršpice, Dolní Heršpice, Přízřenice a malou část katastrálního území Trnitá.

3.   Organizační struktura

4.   Kontaktní spojení

5.   Platby lze poukázat na účty

Komerční banka 9005–16729621 0100 Základní běžný účet
Komerční banka 10014–15929621 0100 Vedlejší hospodářská činnost - Bytový odbor

6.   IČ

44992785 07

7.   DIČ

CZ44992785

8.   Dokumenty

9.   Žádosti o informace

Povinnost poskytovat informace dle zákona č. 106/ 1999 Sb. mají všechny orgány městské části Brno-jih. Žádost o informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Poskytnuté informace

10.   Příjem žádostí a dalších podání

11.   Opravné prostředky

12.   Formuláře

13.   Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14.   Nejdůležitější používané předpisy

15.   Úhrady za poskytování informací

16.   Licenční smlouvy

17.   Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.