Komise

Bytová a dislokační komise

Předseda: Dita Nová
Seznam členů:
 • Mgr. Jana Križanová
 • Vlasta Páralová
 • Vratislav Medek
 • Ing. David Grund
 • Michal Brdička  
Tajemník:
 • Šebelová Marie

Komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

Předseda:

Marek Janíček

Seznam členů:
 • Petr Hepnárek
 • Mgr. Iva Paďourková
 • Štěpán Mik
 • Petr Kittner
 • Bc. Helena Studýnková

 

Tajemník:
 • Ing. Lubor Vacek

Komise výstavby a životního prostředí

Předseda: Ing. arch. Libor Procházka
Seznam členů:
 • Ing. arch. Jakub Holas
 • Ing. René Turek
 • Ing. Vítězslav Janský
 • Ing. Anna Sedláčková
 • Ing. arch. Veronika Křístková
 • Pavel Šimunek
 • Ing. Michal Novotný

 

Tajemník
 • Ing. Hana Burianová

Školská, kulturní a sportovní komise

Předseda: Jiřina Bočková
Seznam členů:
 • Petra Česalová
 • Ing. Hana Tomková
 • Mgr. Vlastimil Černý
 • Dita Nová
 • Mgr. Magdalena Pfefferová
 • Jana Miková
 • Jaroslav Štěpánek

 

Tajemník:
 •  Veronika Tobiášová

Sociální a zdravotnická komise

Předseda:

Mgr. et Mgr. Jana Berčíková, DiS.

Seznam členů:
 • MUDr. Martin Peťko
 • Dagmar Skalníková
 • Zdenka Maťáková
 • Ludmila Reichlová
 • Mgr. Marie Kittnerová
 • Markéta Pochopová

 

Tajemník:

 

Komise bezpečnosti, dopravy a veřejného pořádku

Předseda: Ing. David Rotrekl
Seznam členů:
 • Ing. Oldřich Holas
 • Karel Potáček
 • Bernard Rampáček
 • Zdeněk Harant, Dip. Mgmt.
 • Alena Kubová

 

Tajemník:
 • Ing. Miroslav Jindra

Redakční a informační komise

Předseda:

Mgr. Klára Rotreklová

Seznam členů:
 • MVDr. Jarmila Kučerová
 • Martin Matuštík
 • Mgr. Kateřina Malaníková

 

Tajemník:
 • Mgr. Eva Urbánková, DiS.

Povodňová komise (zvl. orgán obce) dle § 106 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění

Předseda: Mgr. Ing. Daniel Kypr 
Seznam členů:
 • Ing. Zdeněk Rotrekl
 • Mgr. Vladimír Vařeka
 • František Nováček
 • Ing. František Mikulášek
 • Ing. Miroslav Jindra
 • Ing. Hana Burianová
 • Marie Šebelová

Komise k projednávání přestupků (zvl. orgán obce) dle § 106 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění

Předseda:

Ing. Miroslav Jindra - 1. předseda komise
Mgr. Ivo Dočekal - 2. předseda komise

Seznam členů:
 • Ester Slámová - náhradník za MČ Brno-jih
 • Mgr. František Šťastný

 

Finanční výbor ZMČ Brno-jih

Předseda:

Dita Nová

Seznam členů:
 • Mgr. Iva Paďourková
 • Ing. David Rotrekl

Kontrolní výbor ZMČ Brno-jih

Předseda: Petr Kittner
Seznam členů:
 • MVDr. Jan Kožíšek
 • Jiřina Bočková

 

Kronikář MČ Brno-jih

Seznam členů:
 • Karel Potáček
 • Jana Miková