Vedení radnice

Starosta

Mgr. Ing. Daniel Kypr
tel. 545 427 513
mobil: 778 543 865
e-mail: starosta@brno-jih.cz

V kompetenci starosty je:

 • zastupování MČ navenek
 • bytová a nebytová politika (správa bytového a nebytového fondu a investice)
 • investice
 • finance, rozpočet
 • správa příspěvkové organizace
 • veřejné zakázky
 • krizové řízení
 • školství
   

Místostarosta

Ing. Zdeněk Rotrekl
tel. 545 427 517
mobil: 778 543 861
e-mail: mistostarosta@brno-jih.cz

V kompetenci místostarosty je:

 • zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti
 • majetek, hospodaření s majetkem
 • činnost na úseku územního plánu a urbanizace MČ
 • životní prostředí
   

Uvolněný člen rady MČ

 

 

Petr Kittner
tel. 545 427 544
mobil: 736 484 888
e-mail: petr.kittner@brno-jih.cz

 

V kompetenci uvolněného člena rady je:

 • sociální politika
 • bezpečnost a pořádek
 • doprava
 • kultura
 • školství ve spolupráci se starostou

Neuvolněný člen rady

Ing. Petr Lamparter
e-mail: petr.lamparter@brno-jih.cz

Neuvolněný člen rady

Ing. David Rotrekl
mobil: 606 117 792
e-mail:  david.rotrekl@brno-jih.cz

V kompetenci člena rady je:

 • sport a tělovýchova
 • spolupracuje s místostarostou na záležitostech územního plánování

V kompetenci člena rady je:

 • informační politika
 • spolupracuje s p. Kittnerem na dopravě, bezpečnosti a pořádku