Bytový odbor

Adresa: Mariánské nám. 13
617 00 Brno - Komárov
Telefon: 545 427 577, mobil: 728 990 482 ,FAX: 545 427 538
E-mail: marie.sebelova@brno-jih.cz
Vedoucí: Marie Šebelová
Pracovníci:

Popis činnosti:

 Zajišťuje a zodpovídá komplexně za správu svěřených bytových domů včetně ekonomického provozu a tedy zejména zabezpečuje a zodpovídá za:

  • chod bytového odboru
  • výběr nájemného, jeho evidenci, vymáhání dluhů
  • zpracování plánu údržby, oprav a GO ve vazbě na rozpočet
  • prostřednictvím dodavatelských organizací dodávku vody, plynu, el.energie, odvoz a odpadu, teplo a teplou vodu
  • kominické služby, deratizaci a dezinsekci
  • revize elektro, plynu, hromosvodů, výtahů,STA, protipožární a jiné  dle platných předpisů
  • sleduje změny v legislativě a vyhláškách MMB v bytové oblasti  a následně přijímá příslušná opatření
  • na dodavatelské práce většího rozsahu zajišťuje výběrové  řízení, případně doporučí RMČ přímý výběr
  • zajišťuje plnění dodavatelských prací pro SO a GO v dohodnutém rozsahu, termínu a ceně a zabezpečuje převzetí těchto prací
  • sleduje využívání bytového fondu včetně společných prostor a nebytových prostor zejména z hlediska právního,  klidného občanského soužití, devastace, využívání k jiným účelům a pod.

Postupy při vyřizování žádostí a návrhů:

PopisSoubor
Potvrzení k žádosti o přechod nájmu bytu stáhnout (7 kB)
Žádost o přechod nájmu bytu
stáhnout (5 kB)
Žádost o výměnu bytu
stáhnout (22 kB)
Žádost o pronájem bytu stáhnout (38 kB)
Žádost o pronájem bytu - pokyny stáhnout (18 kB)
Ponechání žádosti o pronájem bytu stáhnout (14 kB)
Dotaznik k vyplacení dluhu po neplatiči nájemného stáhnout (181 kB)
Žádost o splátkový kalendář stáhnout ( 43 kB)

Žádost o opravu nebo výměnu předmětu vybavení bytu

stáhnout ( 35 kB)
Žádost o souhlas pronajímatele se stavebními úpravami v bytě stáhnout ( 35 kB)
Oznámení pronajímateli o změně v počtu a jménech osob v bytě stáhnout ( 48 kB)