Finanční odbor

 

Adresa: Mariánské nám. 13
617 00 Brno - Komárov
Telefon: 545 427 521
E-mail: inka.bartova@brno-jih.cz
Vedoucí: Ing. Jindra Bártová
Pracovníci:
 • Veronika Tobiášová
 • Věra Kopečková
 • Eva Mrtková
 • Jitka Pospíšilová
 • Jarmila  Zelinková

Popis činnosti: 

 

Ing. Jindra Bártová, vedoucí finančního odboru, tel.: 545 427 521, e-mail: inka.bartova@brno-jih.cz

 • přijímání žádostí o poskytnutí příspěvků a dotací z rozpočtu MČ Brno-jih
 • správce rozpočtu a hlavní účetní, kontaktní osoba interního auditora

 

Eva Mrtková, výdajová účetní, tel.: 545 427 533, e-mail: eva.mrtkova@brno-jih.cz  

 • provádí veřejnoprávní kontrolu u příjemců příspěvků a dotací z rozpočtu MČ Brno-jih, kromě zřízených příspěvkových organizací
 • výdajová účetní 

 

Veronika Tobiášová, ekonomika školských zařízení, tel.: 545 427 520, e-mail: veronika.tobiasova@brno-jih.cz

 • vyřizuje žádosti o pronájem tělocvičen při ZŠ Tuháčkova a ZŠ Bednářova
 • metodicky koordinuje ekonomiku školních a předškolních zařízení MČ Brno-jih

 

Jitka Pospíšilová, příjmová účetní, CZECH POINT, tel.: 545 427 543, e-mail: jitka.pospisilova@brno-jih.cz

 • ověřené výstupy CZECH POINT
 • příjmová účetní
 • vidimace, legalizace

 

Věra Kopečková, vnitřní záležitosti úřadu, tel.: 545 427 534, e-mail: vera.kopeckova@brno-jih.cz

 • vyřizování záležitostí vnitřního chodu organizace
 • provádí likvidace došlých faktur, přefakturace, zajišťuje platební styk s bankou, vede evidenci majetku MČ Brno-jih

 

Jarmila Zelinková, mzdová účetní, výdajová a příjmová pokladna, tel.: 545 427 535, e-mail: jarmila.zelinkova@brno-jih.cz

 • vede výdajovou pokladnu MČ Brno-jih
 • příjmová pokladna na úhradu plateb za nájmy z pozemků, nebytových prostor a štítových zdí
 • mzdová účetní

Platby lze provádět v hotovosti, nebo kartou platebni karty

 

Úřední hodiny příjmové i výdajové pokladny: PO a ST 8 - 17 hod.
Upozorňujeme, že v rozmezí od 11.15 do 12.45 mají pracovnice nárok na půlhodinovou přestávku na oběd (možnost telefonické domluvy)

Postupy při vyřizování žádostí a návrhů:

Žádosti o dotace z rozpočtu MČ Brno-jih na rok 2018 podávejte prosím od 1.9.2017 do nejpozději 31.10.2017 ve formě vyplněného formuláře umístěného viz níže a též Čestného prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis). Žádosti zasílejte poštou nebo podávejte osobně na podatelně MČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, 617 00 Brno-Komárov. Na dříve či později podané žádosti nebude brán zřetel.

PopisSoubor
Čestného prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis) stáhnout (146 kB)
Žádost o dotace z rozpočtu MČ Brno-jih stáhnout (.rtf, 45 kB)
Prázdninový provoz mateřských škol zřizovaných MČ Brno-jih stáhnout (.pdf, 48 kB)