Referát sociálních věcí

Adresa: Mariánské nám. 13
617 00 Brno - Komárov
Telefon: 545 427 573 
Mobil: 778 728 499
FAX: 545 427 538 
E-mail: radmila.dolezalova@brno-jih.cz
Vedoucí: Mgr. Radmila Doležalová
Pracovníci:
  • Bc. Jana Večeřová

 

Mgr. Radmila Doležalová , vedoucí referátu, tel.: 545 427 573, mobil: 778 728 499 , e-mail: radmila.dolezalova@brno-jih.cz, dveře č. 129

Bc. Jana Večeřová, sociální pracovnice, tel.: 545 427 570 , mobil: 724 544 642, e-mail: jana.vecerova@brno-jih.cz, dveře č. 130

 

Poskytujeme

  • Pomoc rodinám a dětem (sociálně-právní ochrana dětí, podpora rodiny, opatrovnictví, kurátorství dětí a mládeže)


Neposkytujeme

  • Zprostředkování zaměstnání (zajišťuje ÚP, Polní 1011/37, Štýřice, 639 00 Brno, tel. 950 104 111)
  • Výplatu dávek státní sociální podpory (zajišťuje ÚP, Polní 1011/37, Štýřice, 639 00 Brno, tel. 950 104 111)
  • Výplatu dávek hmotné nouze, dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči (zajišťuje ÚP Křenová 111/25, Trnitá, 602 00 Brno, tel. 950 104 440)
  • Zprostředkování a zajištění náhradní rodinné péče (náhradní rodinnou péči zajišťuje MMB Odbor sociální péče, Referát náhradní rodinné péče, Koliště 19, tel.: 542 173 731)

 

Návštěvní hodiny

Po 8:00 -17:00 – úřední den

Út 8:00 – 15:00 (na objednání)

St 8:00 – 17:00 – úřední den

Čt 8:00 – 15:00 (na objednání)

Pá 8:00 – 14:00 (na objednání) 

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

OZNAMOVACÍ POVINNOST

VZORY DOKUMENTŮ V RODINNÉM PRÁVU

Postupy při vyřizování žádostí a návrhů:

PopisSoubor
Přihláška vítání občánků, setkání jubilantů, zlatá/smaragdová/diamantová svatba .pdf , .rft
Návrh matky/otce na změnu úpravy rodičovské odpovědnosti .pdf , .rft
Návrh na zvýšení/snížení výživného .pdf , .rtf
Návrh na svěření nezletilého dítěte do péče jiné osoby .pdf , .rtf
Návrh na úpravu styku .pdf , .rtf
Návrh na úpravu výchovy a výživy .pdf , .rtf
Návrh na určení otcovství .pdf , .rtf
Schválení právního jednání za nezletilého .pdf , .rtf
Žaloba na popření otcovství manžela matky .pdf , .rtf
Návrh na rozvod manželství .pdf , .rtf
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu .pdf , .rtf
Vyjádření ošetřujícího lékaře .pdf , .rtf

Právní předpisy

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Zákon č. 109/2002Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže proti mladistvým a nezletilým, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů