Úsek tajemníka

Adresa: Mariánské nám. 13
617 00 Brno - Komárov
Telefon: 545 427 514
Mobil: 724 285 435
E-mail: vladimir.vareka@brno-jih.cz
Vedoucí: Mgr. Vladimír Vařeka

Tajemník Úřadu městské části Brno-jih je zaměstnancem statutárního města Brna. Plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům města Brna zařazeným do Úřadu městské části Brno-jih. Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním. Za plnění úkolů úřadu v samostatné i přenesené působnosti je odpovědný starostovi městské části. Je vedoucím úřadu ve smyslu zákona o úřednících.

 

Informatik:

K2N way s.r.o., tel.: 545 427 541, e-mail: it@brno-jih.cz

  • zajišťuje chod počítačové sítě úřadu, včetně správy webových stránek

 

Organizační referent:

Danuše Pažoutová, tel.: 545 427 518, e-mail: danuse.pazoutova@brno-jih.cz

  • zajišťuje zpracování podkladů pro Radu a Zastupitelstvo
  • organizačně zajišťuje jednání orgánů MČ
  • provádí administrativní práce pro tajemníka MČ

 

Podatelna:

Renata Homolová, tel.: 545 427 511, e-mail: renata.homolova@brno-jih.cz

  • přijímá a odesílá poštu vč. evidence
  • spojuje telefonní hovory
  • zajišťuje zveřejňování materiálů na úřední desce

 

Asistentka starosty / personální referentka:

Mgr. Eva Urbánková, tel.: 545 427 513, e-mail: eva.urbankova@brno-jih.czPrávník:

Mgr. Ivo Dočekal, tel.: 545 427 545,  e-mail: ivo.docekal@brno-jih.cz

 

Postupy při vyřizování žádostí a návrhů:

PopisSoubor
Organizační řád stáhnout (175 kB)
Organizační struktura stáhnout (53 kB)
Pravidla pro přijímání stížností a petic stáhnout (42 kB)
Směrnice tajemníka č.2/2011 k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím stáhnout (128 kB)
Směrnice tajemníka č.1/2014 - Veřejné zakázky, schválena 28.01.2014 na RMČ R6/083 stáhnout (.pdf, 60kB)