Organizační struktura

Úřad MČ Brno-jih tvoří starosta, místostarosta, uvolněný člen rady, tajemník a zaměstnanci úřadu.
V čele úřadu stojí starosta.

Starosta: Mgr. Ing. Daniel Kypr            tel. 545 427 513,   e-mail: starosta@brno-jih.cz
Místostarosta: Ing. Zdeněk Rotrekl      tel. 545 427 517,   e-mail: mistostarosta@brno-jih.cz
Uvolněný člen rady: Petr Kittner          tel. 545 427 544,   e-mail: petr.kittner@brnojih.cz  
Tajemník: Mgr. Vladimír Vařeka            tel. 545 427 514,   e-mail: vladimir.vareka@brno-jih.cz

MČ Brno-jih vykonává státní správu na úseku vnitřních věcí - rozhodování o přestupcích v 1.stupni správního řízení pro MČ Brno - Chrlice, MČ Brno - Slatina a MČ Brno - Tuřany

Matriční agendy pro MČ Brno-jih vykonává matriční obvod v sídle úřadu městské části Brno-Židenice, Gajdošova 7

Rozloha MČ: 12 802 327 m2
Počet obyvatel k 1. 1. 2015: 7646

Organizační řád (soubor ke stažení)

Schéma organizace (soubor ke stažení)

Hlavní organizační složky úřadu:

Bytový odbor

Finanční odbor

Majetkový odbor

Oddělení přestupkové

Referát sociálních věcí

Stavební úřad

Úsek tajemníka

Životní prostředí

Další organizační složky úřadu

Komise, iniciativní a kontrolní orgány