Potřebuji si vyřídit

Životní situace představují souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Ostatní agendy týkající se vyřízení občanských průkazů, trvalého pobytu, cestovních pasů, řidičských průkazů, registru vozidel, podnikání a živností vyřizují pracoviště magistrátu města Brna.

BYTOVÝ ODBOR

 

FINANČNÍ ODBOR

 

MAJETKOVÝ ODBOR

 

ODDĚLENÍ PŘESTUPKOVÉ

 

STAVEBNÍ ÚŘAD

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení

Ohlášení stavebnímu úřadu

Oznámení o užívání stavby

Připojení nebo sjezd na silnici nebo místní komunikaci

Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem

Stavební povolení k vodním dílům

Stavební povolení pro komunikační stavby

Uzavírka silnice nebo místní komunikace

Vyhrazená parkovací stání pro invalidní občany

Žádost o stavební povolení

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o vydání územního souhlasu

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ